Светът през 2020 година

Какво трябва да очаква светът през 2020 година, излезе като закодиран текст отново в заглавната страница…