Отвъд квантовата теория за частиците

Квантовата теория е раздел на физиката, която се занимава с квантовите системи, а тя се основава…