Свещеният Граал и линията на Розата

През последните 2000(две хиляди) години, много мъже и жени по цял свят са чули и чели,…