Третият секрет на Фатима

Секретите на Фатима според информацията изнесена ни от Ватикана са три на брой. Първият и вторият…

За молитвата

Човек се моли на Бог, защото изпитва вътрешна потребност и необходимост, тъй като душата, която е…

Как да чуем Бог в нас

Основно и първо нещо,  което винаги трябва да знаем е че Бог комуникира с човека чрез…

Пътят на душата

Душата тръгва от Господ.  Тя е неразделна част от него, която се откъсва от него.  Ражда…

Шуманов резонанс

Шумановият резонанс е трептение на йоносферата около земята, което е предизвикано от вътрешното магнитно ядро на…

Тракийските храмове

Уважаеми читатели! Днес искам да ви запозная с една друга визия, относно тракийските храмове, като основно…

Как се е създала Вселената и космоса

Искам да ви разкажа според това, което съм чул от пророка  Мильо от с.Цар Асен, Пазарджишко…

Царицата на цветята – Нейно Величество „Розата“

Розата е цвете, което присъства в живота на всички хора по Земята. То е разпространено навсякъде,…